Tagalog and Waray Sentences

Here is a list of Tagalog sentences with their Waray translation. Just below the series of sentences, there is also a list of Waray sentences with their Tagalog equivalent. 

These are based on the comments left by readers from various blog posts on this site. We usually provide a Northern Samar equivalent if the terms are different from the usual/standard Waray. The sentence after the slash is the Northern Samar translation. We will try our best to include as many sentences as possible. You may leave in the comments section below the Tagalog sentences -- or the Waray sentences -- that you would like to be translated. For longer files or documents, you may contact this blog's admin.

And to all the anonymous commenters who are helping us translate for the readers: Salamat ha/sa iyo ngatanan! 💖


Naglalaro ang mga bata. -- Nagmumurumlay an kabataan./
                                      Nag-uurudyag an kabataan.


Tagalog Sentences to Waray

 1. Aalis na tayo sa bahay. -- Malakat na kita ha balay.
 2. Ang mahal naman nito. -- Kamamahal man hini.
 3. Ang tamad mo naman. -- Kahuhubyaan na la nimo.
 4. Anong klaseng kapatid ka? -- Ano ka nga klase hin bugto?
 5. Anong miryenda ang niluto ni Nanay? -- Ano nga isnak/miryenda an ginluto ni Nanay?
 6. Anong oras ka darating? -- Ano ka nga oras maabot?
 7. Anong sinabi mo? -- Ano an imo ginyakan?
 8. Ating alagaan at gamitin ang wikang sariling atin. -- Aton atamanon ngan gamiton an pinulongan nga aton kalugaringon.
 9. Ayaw mong maniwala? -- Nadiri ka tumuod?
 10. Ayaw ko na sana. -- Nadiri na ak' unta.
 11. Baka naman. -- Tingali man la./ Bangin man la.
 12. Baka pagalitan ka. -- Bangin ka pag-isgan.
 13. Bakit hindi mo sinabi? -- Kay ano nga waray ka magsiring?
 14. Bakit kailangan mo pang mangibang-bansa? -- Kay ano nga kinahanglan pa nimo kumadto ha iba nga nasud?
 15. Bakit ka nagagalit? -- Kay ano nga nag-iisog ka?
 16. Bakit ka umiiyak? -- Kay ano nga nagtutuok ka?
 17. Bigyan mo ako ng pera. -- Tagi ako hin kwarta.
 18. Gumising na kayo! -- Pagkamata na kamo!
 19. Gusto ko lang din na malaman mo na ayokong mapunta ka sa iba. -- Karuyag ko la nga mahibaruan nimo nga nadiri ako nga mahingadto ka ha iba.
 20. Haba ng hair mo. -- Kahalaba hit imo buhok.
 21. Hindi naman kita ginugutom. -- Diri ko ikaw gin-gugutom.
 22. Hindi siya maganda. Maputi lang. -- Diri hiya mahusay. Mabusag la.
 23. Humihingi ako ng tawad. -- Naaro ako hin pasaylo.
 24. Huwag kang umiyak. -- Ayaw pagtuok./ Ayaw pagtangis.
 25. Kaaalis lang ni Paul. -- Paglalakat pa la ni Paul./ Nagikan pa la si Paul.
 26. Kailan kayo darating? -- San-o kamo maabot?
 27. Kailan kayo dumating? -- Kakan-o kamo umabot?
 28. Kumain na ba kayo? -- Kumaon na kamo?
 29. Kumain na tayo. -- Kaon na kita.
 30. Kumain ka na. -- Kaon na.
 31. Magkano po? -- Tagpira, Ate/Kuya/Mano/Mana?
 32. Maglalakad tayo sa bukid. -- Magbabaktas kita ha uma.
 33. Magpaalam ka muna. -- Pagsarit anay.
 34. Magpahinga tayo sa ilalim ng puno. -- Pamahuway kita ha ilarom hiton kahoy.
 35. Magsaing ka muna. -- Pagtuon anay./ Pagtug-on ngun-a.
 36. Magsisi ka na sa iyong mga kasalanan. -- Pagbasul na han imo mga kasal-anan.
 37. Magtrabaho na tayo. -- Pagtrabaho na kita.
 38. Maligo ka na. -- Karigo na.
 39. Marami akong gustong sabihin. -- Damo it' gusto ko igyakan.
 40. Marami ka bang pera? -- Damo ba it' imo kwarta?
 41. Matulog na tayo. -- Pangaturog na kita.
 42. Mauna ka na. -- Pag-una na la.
 43. May dala akong pagkain. -- May dara ko nga pagkaon.
 44. May lagnat ka. -- May hiranat ka.
 45. Miss na kita. -- Minimingaw na ak' ha imo.
 46. Nagsisipilyo ang mga bata. -- Nagtututbras an kabataan.
 47. Nahihiya ako. -- Naaawod ako./ Naaalo ak.
 48. Naliligo na ang mga bata. -- Nan-ngangarigo na an kabataan.
 49. Nasaan ka nang kailangan kita? -- Nakain ka han kinahanglan ko ikaw?
 50. Natatakot ako. -- Nahahadlok ako.
 51. Natutuwa ako. -- Nalilipay ako.
 52. Pagsisihan mo na ang iyong mga kasalanan. -- Pagbasuli na an imo mga sala.
 53. Pahingi ng pera. -- Paaroa hin kwarta.
 54. Pakisulat ng pangalan. -- Alayon pagsurat hit' ngaran.
 55. Palagi kayong mag-ingat diyan. -- Paghinay kamo pirme dida.
 56. Patawarin mo ako. -- Pasayloa ako.
 57. Pautangin mo ako. -- Pautanga daw.
 58. Pinagalitan ako ng nanay ko. -- Gin-isgan ako han akon nanay.
 59. Pinagalitan ako ni Nanay. -- Gin-isgan ako ni Nanay.
 60. Pupunta kami sa bayan. -- Makadto kami ha bungto.
 61. Saan kayo pupunta? -- Tikain kamo?
 62. Sabi ko na nga ba. -- Siring ko pa.
 63. Sabihin mo na. -- Igyakan na./Ig-istorya na.
 64. Sana all. -- Unta ngatanan./Kunta sahid
 65. Sino ang kasama mo? -- Hin-o it imo upod?
 66. Sino ang nag-utos sa iyo? -- Hin-o an nagsugo ha imo?
 67. Tawa sila ng tawa. -- Sige an ira karagtatawa.
 68. Turuan mo ako ng Tiktok. -- Tutdui ako hiton nga Tiktok.
 69. Wala pa kaming sobra. Magpapadala na lang ako kapag nakapagtabi ako ng tip ko.
  -- Waray pa namon sobra. Magpapadara na la ako kun makatirok ak hiton akon tip.

Waray Sentences to Tagalog


 1. Anggasi ko, higugmaon mo ak. -- Akala ko, mahal mo ako.
 2. Ano't karuyag sidngon? -- Ano'ng ibig sabihin?
 3. Buot ko unta diri ig-open 'tak social media. -- Gusto ko sanang hindi buksan ang aking social media.
 4. Di ak siton nakila. -- Hindi ko yan kilala.
 5. Ginbalong ak siton nga hayup sin botelya. -- Pinukol ako ng hayop na 'yon ng bote.
 6. Ikaw gud la.  -- Ikaw lang talaga.
 7. Kay ano nga nagbubuot kamo? -- Bakit kayo nakikialam?
 8. Maaram gad ako nga naruruyag ka ha akon. -- Alam ko naman na may gusto ka sa akin.
 9. Nagtitikahusay ka man daw. -- Lalo kang gumaganda.
 10. Nangungudyot ak sa im. -- Nanggigigil ako sa'yo.
 11. Sibol bangin ka aswang. -- Haligi, baka aswang ka.
 12. .
 13. .
 14. .
 15. .
 16. .
 17. .
 18. .
 19. .
 20. .
 21. .
 22. .
 23. .
 24. .
 25. .
 26. .
 27. .
 28. .
 29. .
 30. .
 31. .
 32. .
 33. .

8 comments:

 1. Basta la kay na aabre niya an account iya padis

  ReplyDelete
 2. Basta lang kasi nabubuksan niya ang account ng kanyang partner.

  ReplyDelete
 3. Sibol bangin ka aswang

  ReplyDelete
 4. Buot ko unta diri ig open tak social medias

  ReplyDelete
 5. Keanu na nagbubuot kamo?

  ReplyDelete
 6. Nangungudyot ak sa im.

  ReplyDelete