Lyrics of a Waray Song (Kon Akon Madumduman)

Kon akon madumduman
Buktot ko nga ugangan
Daw marupok an akon dughan
Sugad san penitensiya
San bayaw ko nga buta
Dughan ko rinibenta

Dugangan pa man ngani
San bilas ko nga bungi
Diri na gud mahihimo
Pirit ko aantuson
Asawa ko nga hubagon