Lyrics of a Waray Song: Bahal Nga Tuba


I.
Sikat nga irimnon an bahal nga tuba
Kon pinapadisan kinilaw ngan sinugba
Higupan hin sabaw manok nga linaga
An imo pag-abat, natikarasa la.
Sige an hugada ngada hit kaaga
Kay haros ngatanan mag-aram manganta
Ngan magkarit liwat iton gitarista
Kay bisan natikwi, nakakakumpanya.

II.
Kadam-an nabiling han bahal nga tuba
Kay an iya rasa damo an nahanga
Ha mga okasyon labi na kon patron
An bahal nga tuba amo'n ira ayon
An mga bisita diri nag-aalang
Kon bahal nga tuba an hinahampangan
Sige an hugada ngada hit kaaga
Kay maupay liwat hi padi kumanta

Koro:
Hala tagayi na, ipis-ipisi pa
Sige na bangkero, ayaw paglangana
Akon nga pag-inom para pakundisyon
Kay bangin hit sunod ako an pakantahon

III.
An bahal nga tuba kon im matilawan
Insakto an rasa di ka magmamaan
Lakip na kon damo an iyo sumsuman
Pirme la marisyo it im kaharampang
Hala tagayi na, ayaw paglangana
Kay naghihinulat it at kaurusa
Hala inom kita ngada hit kaaga
Kapti iton sista kay bis magkaranta
Hala inom kita ngada hit kaaga
An bahal nga tuba, amo'n aton bida.

----------
Youtube video courtesy of  patrickc1973

New Post:
Lyrics of Pikahi, Birahi, ngan Pakido-kido: A Waray Cha-Cha Song Best Blogger Tips
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...