Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

A New Year Message in Waray

Sa mga igkasi ko Waray: salamat sa pagbisita sini nga blog, bisan pa kun talagsa la ak makagsurat sin bag-o nga post. Salamat liwat labi na gud sa mga nabulig pagtranslate dihan. Nanhihinaut ak nga ada kam sa maupay nga kamutangan yana nga adlaw ngan sa mga masunod pa nga mga adlaw. 

May ak igpapa-angbit sa iyo nga mensahe nga pirme ko nakakarawat kun tiabot na an bag-o nga tuig. Diri gad ak sini natuod pero igbutang ko la gihapon dihan basi updated liwat an iyo jokes hasta si  Internet. :-)

"Pagtapo sa bag-o nga tuig, likayi an mga prutas nga pili (itom) sugad san mansanas, ubas, pakwan, peras, chiko, basi diri masirum an swerte. Likayi liwat an ice cream kay matunaw an swerte. Hasta an tikang sa dagat, likayi kay malumos an swerte. Ayaw liwat sa manok, pabo, ug pato kay malupad an swerte. Likayi liwat an hayop nga upat an siki pareho san baka, baboy, karabaw, kanding kay madalagan an swerte. Para makasiguro, ayaw nala pagtima basi waray gasto, wara pa malas. Sa hipid nala pakikaon."

Malipayon nga pagtapo sa bag-o nga tuig 2018!


Best Blogger Tips

Lyrics of Namusdot: A Waray Cha-Cha Song

Hi there! I'm placing here the lyrics of Namusdot because this was one of the searches I found on my blog's Google Analytics account during the last two weeks.  There are two versions of this song: the first one is sung by a male singer; the second, by a female singer. Actually, the two versions are almost identical except on the fifth stanza where it becomes apparent who is telling the story: the husband addressing the wife/the wife addressing the husband.

I wish I knew the artists -- composer and singers -- behind this song. If you do, would you please write their names on the comment section below so I could properly acknowledge them? Salamat! :-)

Namusdot (Male Version)

I.
Di ka ba padi nalalangot
San asawa mo nga pirme la namusdot?
Di man la sa imo humangkop
Bisan ka hinahagkot
Sa dagat magkulop.

II.
Bisan gad na la sa im hamot
Kun nakupkop si misis ngan naharok
Mawawara imo kalangot
Ngan di ka gud sa iya madumot.III.
Di ka ba padi nalalangot
San asawa mo nga pirme la namusdot?
Di man la sa imo humangkop
Bisan ka hinahagkot
Sa dagat magkulop.

IV.
Bisan gad na la sa im hamot
Kun nakupkop si misis ngan naharok
Mawawara imo kalangot
Ngan di ka gud sa iya madumot.

V.
Kamakasisina gad, kamakauuyam gad
Ngan diri kunta mahihinugad
An sitwasyon nga kita magbulag.
Kaya, hala pag-iba ha?
Sa ako pagpadara
Para mahibalik an aton pag-asawa.

VI.
Kamakasisina gad, kamakauuyam gad
Ngan diri kunta mahihinugad
An sitwasyon nga  kita magbulag.
Kaya, hala pag-iba ha?
Sa ako pagpadara
Para mahibalik an aton pag-asawa.

Namusdot (Female Version)


I.
Di ka ba padi nalalangot
San asawa mo nga pirme la namusdot?
Di man la sa imo humangkop
Bisan ka hinahagkot
Sa dagat magkulop.

II.
Bisan gad na la sa im hamot
Kun nakupkop si misis kun naharok
Mawawara imo kalangot
Ngan di ka gud sa iya madumot.


 
III.
Di ka ba padi nalalangot
San asawa mo nga pirme la namusdot?
Di man la sa imo humangkop
Bisan ka hinahagkot
Sa dagat magkulop.

IV.
Bisan gad na la sa im hamot
Kun nakupkop si misis ngan naharok
Mawawara imo kalangot
Ngan di ka gud sa iya madumot.
 
V.
Kamakasisina gad, kamakauuyam gad
Ngan diri kunta mahinunugad
An sitwasyon nga si kita magbulag.
Kaya, hala pag-iba ha?
Bisan ako magpadara
Para mahibalik an aton pag-asawa.

VI.
Kamakasisina gad, kamakauuyam gad
Ngan diri kunta mahinunugad
An sitwasyon nga  si kita magbulag.
Kaya, hala pag-iba ha?
Bisan ako magpadara
Para mahibalik an aton pag-asawa.

(Di ka padi nalalangot....)
(Bisan gad la .....)

Mawawara imo kalangot
Ngan di ka gud sa iya madumot.

Best Blogger Tips

Lyrics of Mrs. Glava: Waray Cha-Cha Song

(Sung and composed by Cristolo "Dodoy" Torres)
I.
Naglupa-lupa si Mana Tekla
Kay ginbayaan san D.I. niya
Kay diri maaram sumayaw sin cha-cha
Kay an siki niya puros wala.

II.
Maupay kuno si Mrs. Glava
Bisan arug na, diri na-retira
Mapa-boogie man, tango pa, o cha-cha
Pag ngani sa disco mag-aga.


III.
Bisan diin nga suru-sarayaw
Pirme imbitado, pirme kumbidado
Mapa-isla man, syudad, o bungto
Si Mrs. Glava an kilalado.

IV.
Sa edad niya di ka gad masugad
Nga kaya pa niya an magliadliad
Kun tumalibong man agi daw kakurong
Bisan hataas an kanya takong.

V.
Damo an istilo sa kanya pagsayaw
Salit magtaran-aw damo an nanhimangraw
Paks strat, rumba, salsa, mapa-swing pa
Ngatanan nga sayaw maaram siya.

Repeat III
Repeat I to V
Repeat III twice

Si Mrs Glava an kilalado,
Si Mrs. Glava an kilalado. Best Blogger Tips