Lyrics of Pikahi, Birahi, ngan Pakido-kido: A Waray Cha-Cha Song


(Sung and Composed by Cristolo "Dodoy" Torres)


I.
Kaupay mo sumayaw
Kayubay san im lawas
Labi kun natalibong
May pakido-kido ka pa gad
Pitik san im mga siki
Labyog san im mga kamot
Labi na kun cha-cha a tukar
Gitaymingi ka gad.

II.
Kaupay mo sumayaw
Kayubay san im lawas
Labi kun natalibong
May pakido-kido ka pa gad
Pitik san im mga siki
Labyog san im mga kamot
Labi na kun cha-cha a tukar
Gitaymingi ka gad.III.
Mayaon palingi-lingi
Mayaon pauroy-uroy/ Ngan yaon pauroy-uroy
Ngan yaon paliad-liad/ May pa gad paliad-liad
Ngan patuwad-tuwad.

IV.
Hala pikahi, birahi, cha-chahi
Kay bangin sa buwas
Wara na gud in ini
Salit salingabot ibaghod im siki
Bisan pa maibas im bul-ong sin sini.

V.
Hala pikahi, birahi, cha-chahi
Ikembot im bubot ngan toda-todahi
Kay basi ganahan an padis mo pirme10 comments: