Lyrics of Namusdot: A Waray Cha-Cha Song

Hi there! I'm placing here the lyrics of Namusdot because this was one of the searches I found on my blog's Google Analytics account during the last two weeks.  There are two versions of this song: the first one is sung by a male singer; the second, by a female singer. Actually, the two versions are almost identical except on the fifth stanza where it becomes apparent who is telling the story: the husband addressing the wife/the wife addressing the husband.

I wish I knew the artists -- composer and singers -- behind this song. If you do, would you please write their names on the comment section below so I could properly acknowledge them? Salamat! :-)

Namusdot (Male Version)

I.
Di ka ba padi nalalangot
San asawa mo nga pirme la namusdot?
Di man la sa imo humangkop
Bisan ka hinahagkot
Sa dagat magkulop.

II.
Bisan gad na la sa im hamot
Kun nakupkop si misis ngan naharok
Mawawara imo kalangot
Ngan di ka gud sa iya madumot.III.
Di ka ba padi nalalangot
San asawa mo nga pirme la namusdot?
Di man la sa imo humangkop
Bisan ka hinahagkot
Sa dagat magkulop.

IV.
Bisan gad na la sa im hamot
Kun nakupkop si misis ngan naharok
Mawawara imo kalangot
Ngan di ka gud sa iya madumot.

V.
Kamakasisina gad, kamakauuyam gad
Ngan diri kunta mahihinugad
An sitwasyon nga kita magbulag.
Kaya, hala pag-iba ha?
Sa ako pagpadara
Para mahibalik an aton pag-asawa.

VI.
Kamakasisina gad, kamakauuyam gad
Ngan diri kunta mahihinugad
An sitwasyon nga  kita magbulag.
Kaya, hala pag-iba ha?
Sa ako pagpadara
Para mahibalik an aton pag-asawa.

Namusdot (Female Version)


I.
Di ka ba padi nalalangot
San asawa mo nga pirme la namusdot?
Di man la sa imo humangkop
Bisan ka hinahagkot
Sa dagat magkulop.

II.
Bisan gad na la sa im hamot
Kun nakupkop si misis kun naharok
Mawawara imo kalangot
Ngan di ka gud sa iya madumot.


 
III.
Di ka ba padi nalalangot
San asawa mo nga pirme la namusdot?
Di man la sa imo humangkop
Bisan ka hinahagkot
Sa dagat magkulop.

IV.
Bisan gad na la sa im hamot
Kun nakupkop si misis ngan naharok
Mawawara imo kalangot
Ngan di ka gud sa iya madumot.
 
V.
Kamakasisina gad, kamakauuyam gad
Ngan diri kunta mahinunugad
An sitwasyon nga si kita magbulag.
Kaya, hala pag-iba ha?
Bisan ako magpadara
Para mahibalik an aton pag-asawa.

VI.
Kamakasisina gad, kamakauuyam gad
Ngan diri kunta mahinunugad
An sitwasyon nga  si kita magbulag.
Kaya, hala pag-iba ha?
Bisan ako magpadara
Para mahibalik an aton pag-asawa.

(Di ka padi nalalangot....)
(Bisan gad la .....)

Mawawara imo kalangot
Ngan di ka gud sa iya madumot.

Lyrics of Mrs. Glava: Waray Cha-Cha Song

(Sung and composed by Cristolo "Dodoy" Torres)
I.
Naglupa-lupa si Mana Tekla
Kay ginbayaan san D.I. niya
Kay diri maaram sumayaw sin cha-cha
Kay an siki niya puros wala.

II.
Maupay kuno si Mrs. Glava
Bisan arug na, diri na-retira
Mapa-boogie man, tango pa, o cha-cha
Pag ngani sa disco mag-aga.


III.
Bisan diin nga suru-sarayaw
Pirme imbitado, pirme kumbidado
Mapa-isla man, syudad, o bungto
Si Mrs. Glava an kilalado.

IV.
Sa edad niya di ka gad masugad
Nga kaya pa niya an magliadliad
Kun tumalibong man agi daw kakurong
Bisan hataas an kanya takong.

V.
Damo an istilo sa kanya pagsayaw
Salit magtaran-aw damo an nanhimangraw
Paks strat, rumba, salsa, mapa-swing pa
Ngatanan nga sayaw maaram siya.

Repeat III
Repeat I to V
Repeat III twice

Si Mrs Glava an kilalado,
Si Mrs. Glava an kilalado.