Cha-Cha Waray Medley (with lyrics)


Youtube video courtesy of  MsSimplegirl1234


Maharaw nga Misay

I.
Kay ano ini nga gugma kon danay
Mapawala, mapatuo usahay
Pag-abot waray na gud paru-pahuway
Daw sugad hin kaliding
Ini nga gugma ha kasingkasing

Koro:
An gugma daw sugad hin maharaw nga misay
Diri nagsasarit danay/ anay
Magkadiano pa man
Ini nga gugma kon lus-ay
Bisan may lipong, makalilipay

II.
Bisan pa hiram-usan, kariguan
Himsawon, kudkuron hin kaguran
An gugma nadukot gud ha dughan
Labot la kon nadangat
Ha kasingkasing an kagul-anan

Koro:
An gugma daw sugad hin maharaw nga misay
Diri nagsasarit danay/ anay
Magkadiano pa man
Ini nga gugma kon lus-ay
Bisan may lipong, makalilipay

Magkadiano pa man
Ini nga gugma kon lus-ay
Bisan may lipong, makalilipay


"Ginsunog an Beauty Parlor ko"

(Agiii, karasa)
Kay ano nga ginbayaan mo ako?
Kay ano nga ginsalikway mo ako?
Kay ano nga gin-uwat mo pa ako
Ngan gintalikdan mo?

Ginbayaan ko an mga kag-anak ko
Kay umupod ako ha imo
Tungod kay ginpatapud mo ako
Nga hihigugmaon mo

Koro:
Ginpurdoy mo an akon mga negosyo
Ginsunog mo pa an beauty parlor ko
Yana mag-aano nala ako? (Paglalaki!!!)
Kay bisan make-up waray na gud ako

(Ay pastilan!)
(Ano man?)
(Hin makuri hit akon kamutangan)
(Kay ano?)
(Ginbayaan ako han lalaki nga guwapo ug macho nga akon ginmamangnuan)
(Balitaw?)
(Pastilan hin kakuri hit akon kamutangan)
(Diri na ak magbabayot kay magastos!)
(Paglalaki na ha?)

Koro:
Ginpurdoy mo an akon mga negosyo
Ginsunog mo pa an beauty parlor ko
Yana mag-aano nala ako?
Kay bisan make-up waray na gud ako

Waray Sugad

Waray sugad hinin aton paghigugma
Karig-on, diri basta la maruruba
Tungod kay aton man ini ginsaruan
Ginmangnuan, gin-ataman
Magtam-is nga luha
Lugaring kay huram ta la an panahon
Nuro-niyan mawawara ka ha akon
Hi ako mag-uusa-an
Maghuhulat kon ikaw mabalik pa

Koro:
Kay ano, kay ano nga sala man
Kon ikaw maangkon?
Kon tikus han kasingkasing
Kon an gugma magsiring
Hain na, hain na man
An katungod han akon dughan?
Kay tawo man la ako
Usahay natutukso.

Waray sugad hinin akon kamutangan
Kay ano nga an napili ikaw pa man
Gabay na la nga di ka na magpakita
Magpalagiw ug mapara
Sugad hiton bura
Akon nala siguro hihinumduman
Mga takna nga aton ginsaruan
Mga harok mo ha im-im ko
An tiagi, paparaon

Koro:
Kay ano, kay ano nga sala man
Kon ikaw maangkon?
Kon tikus han kasingkasing
Kon an gugma magsiring
Hain na, hain na man
An katungod han akon dughan?
Kay tawo man la ako
Usahay natutukso.


Ha Amon Baryo Ako An Bida

I.
Ha amon baryo ako an bida
Han sayaw nga chacha
Kon ako ngani namumustura
Lupig ko an artista

II.
Bisan diin nga suro-sarayaw
Pirme ako an bida
Kay bisan diin nga baryo ug bungto
Pirme ako kumbidado

Koro:
Kon ako nasayaw hin chacha
Na-eksibisyon pa ha plasa
Adton mga magkirita
Namamaliskad an mata

III.
Tungod han pagsayaw ko han chacha
Nagdamo an akon asawa
May gin-asawa ko nga daraga
May lagas ngan biyuda

Di man sidngon nga ako bilib (biliw?)
Kay an matuod awdunon ako
Tungod la han sayaw nga chacha
Mga maghusay pa an napili ko

Balud

Mga balud nagpapasibo ha kadagatan
Kamakuri gud madakpan inin balud
Ha baras napulilid kon diri hira nag-iisog
Ay Inday, kamakuri mo pagdad-on
Baga-baga ka gud la hinin balud
Kon nasisina nalakat ka
Nag-uusa-an ako ha tabi.

Koro:
Kay ano nga ginbayaan mo ako?
Waray na balud inin lawud ko.
Hain na an mga haplas mo?
Nailiw na an baras ngan bato.

Bisan la danay di nagkakaasya
Sugad han langit ug tuna
Kon an gugma nga tiunay ug masarig
Di mapapara han balud.


Koro:
Kay ano nga ginbayaan mo ako?
Waray na balud inin lawud ko
Hain na an mga haplas mo?
Nailiw na an baras ngan bato.

Balik na kay mahidlaw na ha imo
Waray na balud inin lawud ko
Hain na an mga haplas mo?
Nailiw na an baras ngan bato.


Namok

I.
May-ada ako kumpadre
Nga kumadto ha Saudi
Duro an iya tinguha
Pamiling hin kabuhi
Bis' harayo han pamilya
Diri la ginbabale
Bisan puno hin kahidlaw
Diri la gin-aasi

II.
An akon naman kumare
Nag-uusa-an la pirme
Bisan puno hin kamingaw
Diri la ginbabale
Kon naabot na an gab-i
May namok nga nasubli
Hinahapunan hi Kumare
Han namok nga salbahe
(Agidaw!!)

Koro:
May namok, may namok
May namok, may namok
Mga misis sanglit mag-ikmat
Kamo han namok
May namok, Kumare may namok
Bangin naman niyan nga gab-i
May namok.

III.
Naglabay an tulo ka tuig
Inabot hi Kumpare
Duro an iya hiusa
Nga burod hi Kumare
Han iya pagpakianhi
Kon hin-o an nagdale
An baton naman ni Kumare,
"An namok nga salbahe."
(Hala ka!!)

Koro:
May namok, may namok
May namok, may namok
Mga misis sanglit pag-ikmat
Kamo han namok, may namok
Kumare may namok
Bangin naman niyan nga gab-i
May namok.


Diri ka Na Angay

I.
Diri ka na angay, sangkay, nga magkabit pa
Ini hisasabtan orig mo nga asawa
Maruruba an maupay mo nga pamilya
Magraraut lugod an resulta.

II.
Puyra buyag hadton mga igkasi ko guwapo
Ayaw na gud ungay kon may mag-kras ha iyo
Kon magbiling ka man hiluma gud hin duro
May orig ka ug may ordinaryo

Koro:
Inin akon kanta para la han chacha
Bangin mo hingalimtan
Balsihon mo pa
Kamakaarawod
Hadton magkirita
Ha butnga han plasa
Ikaw an masiha.

III.

Puyra buyag hadton mga igkasi ko guwapo
Ayaw na gud ungay kon may mag-kras ha iyo
Kon magbiling ka man hiluma gud hin duro
May orig ka ug may ordinaryo.


Koro:
Inin akon kanta para la han chacha
Bangin mo hingalimtan
Balsihon mo pa
Kamakaarawod
Hadton magkirita
Ha butnga han plasa
Ikaw an masiha.----

New:
Misay: A Waray Folk Song (with English translation)
Pinya: A Waray Folk Song (with English translation)


3 comments:

  1. Pwede po bang malaman kung saang bayan ang origin ng bawat kanta?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Eastern Samar๐Ÿ˜Š๐Ÿ™‚

      Delete