Waray Pick-up Lines

May uso yana sa bug-os nga Pilipinas: an pick-up lines. Bisan diin ak lingi, nabati ak sini -- sa TV, sa eskuylahan, sa balay. Mga arug ngan bata, may sira mga pick-up lines. Kun may Tagalog ug Sugbuanon nga istorya para sa mga naghihigugmaay, siyempre diri puyde nga waray an Waray. Ini nga koleksiyon sin pick-up lines, produkto san ako pakig-iristorya sin duha ka "bagets" didi sa balay. Diri pa ini tangpos, yaon pa sumpay.ALARM CLOCK
Inday: Dodoy, kunta alarm clock ka na la.
Dodoy: Kay nano, Inday?
Inday: Basi makagmata an nakaturog ko nga kasing-kasing.

INFLUENCER
Dodoy: Inday, influencer ka ba?
Inday: Kay nano?
Dodoy: Kay I follow you.

KAPE (COFFEE)
Dodoy: Inday, kape ka ba?
Inday: Kay nano?
Dodoy: Kay diri kumpleto an pamahaw kun waray ka.


"LIGHT"
Dodoy: Inday, kunta "light" ka na la.
Inday: Kay nano?
Dodoy: Basi diri na masirum ako kinabuhi.

LIPSTICK
Inday: Dodoy, lipstick ka?
Dodoy: Kay nano?
Inday: Kay diri ak puyde gumawas sa balay nga waray ka.

MAGNET
Inday: Magnet ka, Dodoy?
Dodoy: Kay nano?
Inday: Kay diri ka sa ak nabulag.

NUOS (SQUID)
Inday: Nuos ka ba?
Dodoy: Kay nano?
Inday: Kay naglulubad-lubad im kolor basta nakita ka sa ak.

REGLA (MENSTRUATION)
Inday: Maaram ka, Dodoy, pareho ka sin regla.
Dodoy: Kay nano, Inday?
Inday: Kay tag-sayo (tag-usa) ka la bumisita kada bulan.

TAKGUNG (BELT)
Dodoy: Konta takgung ko ikaw, Inday.
Inday: Kay nano, Dodoy?
Dodoy: Kay para diri ka sa ak mahibulag.

TANOM (PLANT)
Dodoy: Inday, kunta tanom ka na la.
Inday: Mao ba, Dodoy? Kay nano?
Dodoy: Kay para maataman ko ikaw.

TINTA (INK)
Dodoy: Ako an bolpen, ikaw an tinta.
Inday: Kay nano nga nahimo man ak nga tinta?
Dodoy: Kay padayon ak nga naalop kun yana ka.

WALLET
(Sa sulod sa mall)
Dodoy: Inday ko, kunta wallet ka na la.
Inday: Kay nano, Dodoy?
Dodoy: Darako kunta ako natipid.

YABE (KEY)
Inday: Kunta yabe ka nala.
Dodoy: Kay nano, Inday?
Inday: Basi maabre na an ako kasing-kasing nga nakatrangka.

2 comments:

  1. Talagang di kumpleto ang agahan pag walang kape...hahaha naintindihan ko yun pati yun lipstick hehehe. Yehey!

    ReplyDelete
  2. @Aileen Certified Waray reader ka na, sis! Haha!

    ReplyDelete