Maghimaya ka Rayna (Hail Holy Queen in Waray)


Maghimaya ka Rayna, Iroy san Kalooy!
Kinabuhi, kinatam-is nga ginlalauman namon.
Maghimaya ka, nagpapanawag kami sa imo
An pinanhingilinan nga mga anak ni Eba.
Kami sa imo nagbabakho, nagngunguyngoy, nananangis
dinhi sinin kalibutan nga luhaan.
Tara Senyora, nga mag-arampo ka namon,
Ilingi mo sa amon an imo mata nga maluluy-on;
Ngan kon tapos na an panhingilin ipakita mo sa amon
An imo Anak nga si Hesus.
Ay maaghupon, ay maluluy-on, ay matam-is nga birhen Maria.
Ig-ampo mo kami santos nga Iroy sa Diyos
Kay basi kami matakus san mga iginsaad ni Hesukristo. Amen.
Best Blogger Tips
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...